Tuyển dụng tháng 10/2019

50 Nhân viên kinh doanh (10/2019)

Mô tả công việc: Tìm kiếm, lựa chọn, tư vấn khách hàng và bán các sản phẩm do Công ty đầu tư và phân phối; Mở rộng danh sách khách ...

50 Nhân viên kinh doanh (10/2019)

  Trưởng phòng kinh doanh (10/2019)

  Mô tả công việc: Tìm kiếm, lựa chọn, tư vấn khách hàng và bán các sản phẩm do Công ty đầu tư và phân phối; Mở rộng danh sách khách ...

  Trưởng phòng kinh doanh (10/2019)

   Giám đốc Marketing (10/2019)

   Mô tả công việc: Tổ chức, quản lý, điều hành mọi hoạt động của Phòng Marketing; Hoạch định, triển khai thực hiện kế hoạch marketing, truyền thông, thương hiệu định ...

   Giám đốc Marketing (10/2019)

    Giám đốc kinh doanh (10/2019)

    Mô tả công việc: Quản lý hệ thống sàn giao dịch của Công ty: Mảng bán bất động sản, mảng mua bất động sản; Lập kế hoạch và tổ chức ...

    Giám đốc kinh doanh (10/2019)